Hello World w Clojure

Z okazji publikacji Java 8 i nowego Intelij ze wsparciem dla Java 8 od słowa do słowa zeszło na clojure. No to stwierdziłem, że napiszę hello world, takie co to zapyta o imię i wypisze na ekranie.


(ns hello)

(defn -main
  []
  (println "What is your name?")
  (
    let [yourName (read-line)]
    (println "Hello" yourName)
  )
)

Udało się 🙂